Prezentacje

Web Info

Dzisiaj0
Wczoraj16
W tygodniu293
Wszystkich14480

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Projektowanie 3D

Od roku szkolnego 2017/2018 zajęcia pod nazwą Projektowanie 3D będą realizowane dla zainteresowanych uczniów w ramach ogólnodostępnego koła zainteresowań. Tematyka i zakres tych zajęć obejmować będą zagadnienia: Projektowania, Konstruowania oraz Prototypowania z wykorzystaniem  komputerowego wspomagania projektowania oraz możliwości tworzenia prototypów zaprojektowanych elementów z wykorzystaniem technik 3D.

Zakres działalności koła obejmuje następujące zajęcia edukacyjne:

·         Komputerowe Wspomaganie Projektowania (Inventor, SolidWorks)

·         Skanery 3D (budowa, rodzaje, kalibracja, przygotowanie obiektów do skanowania

·         Komputerowa obórka skanów 3D

·         Drukarki 3D (zastosowanie, rodzaje, kalibracja, funkcje)

·         Tworzenie prototypów włanych konstrukcji

Program będzie realizowany w oparciu o wyposażenie pracowni Technik 3D Zespołu Szkół Samochodowych oferującej dostep m.in. do specjalistycznego oprogramowania do Komputerowego Wspomagania Projektowania, obsługi skanera 3D i drukarki 3D.

Cel zajęć

- S – obsługa przez uczniów skanera 3D; obsługa przez uczniów drukarki 3D; umiejętność edycji skanów 3D i przystosowania ich do wydruku.

- M – test wstępny na temat wiedzy z technik 3D; test wiedzy na temat typów i obsługi skanerów 3D; test wiedzy na temat typów i obsługi drukarek 3D;test podsumowujący z temat wiedzy z technik 3D

- A – umiejętność podłączenia i kalibracji skanera 3D oraz przeprowadzenia procesu skanowania

umiejętność obsługi drukarki 3D oraz przygotowania projektu do druku

- R – umiejętność skanowania 3D oraz druku 3D

- T – umiejętność skanowania 3D; umiejętność przystosowania skanów do druku; umiejętność obsługi drukarki 3D

 

Cele szczegółowe:

- zdobywanie i pogłębianie wiedzy komputerowego wspomagania projektowania ,

- zdobywanie i pogłębianie wiedzy podstaw robotyki,

- zdobywanie i pogłębianie wiedzy technik wydruku 3D,

- zdobywanie i pogłębianie wiedzy technik skanowania 3D

- zapoznanie z procesem prototypowania elementów maszyn

 

Uczniowie będą mieli możliwość poznania rozwiązań technicznych stosowanych w przemyśle

Przewidywane osiągnięcia:

-Uczeń potrafi obsługiwać oprogramowanie Komputerowego wspomagania Projektowania

Uczeń zna rodzaje skanerów 3D

-Uczeń poznaje budowę i typ skanerów 3D

-Uczeń zna zastosowanie skanerów 3D w praktyce

-Uczeń potrafi podłączyć i uruchomić skaner 3D

-Uczeń potrafi dobrać obiektyw skanera

-Uczeń potrafi poprawnie przeprowadzić kalibrację skanera 3D po zmianie obiektywów

-Uczeń potrafi przygotować obiekt do skanowania

-Uczeń potrafi dobrać obiektyw potrzebny do skanowania

-Uczeń potrafi przeprowadzić kalibracje obiektywów i dobrać pole skanowania obiektu

-Uczeń potrafi podłączyć stolik obrotowy do skanera 3D

-Uczeń potrafi przeprowadzić kalibrację stolika obrotowego podłączonego do skanera 3D

-Uczeń potrafi samodzielnie przeprowadzić proces skanowania

-Uczeń poznaje oprogramowanie do obróbki skanów 3D

-Uczeń poznaje formaty zapisu skanów 3D umożliwiające ich edycję

-Uczeń przeprowadza obróbkę skanów 3D i przygotowuje je do druku 3D

-Uczeń poznaje rodzaje drukarek 3D

-Uczeń poznaje budowę drukarki 3D

-Uczeń poznaje możliwości zastosowania drukarek 3D

-Uczeń poznaje oprogramowanie drukarek 3D
-Uczeń przygotowuje model do druku 3D

-Uczeń przygotowuje drukarkę 3D do pracy

-Uczeń samodzielnie przeprowadza proces skanowania 3D wybranego detalu

-Uczeń samodzielnie przygotowuje skan 3D do druku

-Uczeń samodzielnie uruchamia i kalibruje drukarkę 3D i drukuje zeskanowany detal