Prezentacje

Web Info

Dzisiaj0
Wczoraj16
W tygodniu293
Wszystkich14480

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Ratownictwo drogowe

Od roku szkolnego 2017/2018 zajęcia pod nazwą RATOWNICTWO DROGOWE będą realizowane dla zainteresowanych uczniów w ramach ogólnodostępnego koła zainteresowań. Tematyka i zakres tych zajęć będą zbliżone do zakresu rozszerzenia tematycznego realizowanego w klasach starszych.

 

Program rozszerzenia tematycznego
dla klas, które rozpoczęły naukę w roku szkolnym 2016/2017 i wcześniejszych

Proponujemy uczniom rozszerzenie tematyczne nie naruszające podstawy programowej zawodu technik pojazdów samochodowych, w postaci zaplanowanych dodatkowych zajęć rozwijających ich pasje i zainteresowania.

Zakres rozszerzenia obejmuje następujące zajęcia edukacyjne:

·         udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej – umiejętności praktyczne

·         poznanie działania zintegrowanego systemu ratownictwa

·         ratownictwo drogowe – umiejętności praktyczne

·         zagadnienia organizacji spedycji i transportu

Program będzie realizowany w oparciu o systemy kształcenia podoficerów Państwowej Straży Pożarnej, wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji i program kursu Ratownika Drogowego i prowadzony przez fachowców poszczególnych branż.

Uczniowie będą mieli możliwość poznania Bydgoskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, uczestniczenia w pokazach ratownictwa drogowego, działalności Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz innych służb mających wpływ na bezpieczeństwo poruszania się po drogach.

Przewidywane osiągnięcia uczniów to:

·         udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej na miejscu zdarzenia zgodnie z zasadami,

·         sprawne i bezpieczne wykonywanie działań ratowniczych w zróżnicowanych warunkach  i sytuacjach,

·         umiejętność stosowania procedur postępowania na miejscu wypadku,

·         znajomość  procedur postępowania służb ratowniczych na miejscu wypadku,

·         znajomość specyfiki działań służb Zintegrowanego Systemu Ratownictwa,

·         znajomość wyposażenia służb ratowniczych i ratownictwa drogowego,

·         znajomość  zasad przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych,

·         umiejętność przygotowania uszkodzonego pojazdu do lawetowania,

·         prezentowanie właściwych zachowań i postawy związanych z kulturą jazdy w ruchu drogowym

·         zdanie egzaminu i zdobycie uprawnienia na stopień Ratownika Drogowego.

 

Rozszerzenie obejmuje 30 godzin zajęć w klasie 1, 30 godzin w klasie 2, 10 godzin w klasie 3 i jest wielką szkolną przygodą ze służbami ratowniczymi, a także okazją do zdobycia uprawnień Ratownika Drogowego.